Freisleben News

Oddziały rozwojowe DeFi poza Ethereum

Bitcoin i stabilne monety zdominowały wzrost Q4 DeFi. Ethereum TVL spadło w miarę zamykania gospodarstw rolnych. Stawka ETH 2.0 wciąż rośnie – dopełniając 2M ETH. Wzrost...

Visa and Circle are working together

The joint stock company Visa recently announced a collaboration with Circle Unlimited AG. Together, they want to issue a credit card that companies can use to...